Stödmedlemsformulär

För dig som är vuxen och vill stötta Skol IF

Tack!

Nu är du medlem!

Det går inte längre att skicka in det här formuläret.

Som stödmedlem

Bidrar du till en aktivare, tryggare & kunskapsrikare ungdomsstad
Bidrar du till fler
unga positiva förebilder
Får du rösträtt &
inflytande i
Nyköpings Skol IF
Får du ett
personligt medlemskort
Kan du boka bana
på gumshallen
för endast 15:-/person
inkl. utrustning