top of page

Stödmedlemsformulär

För dig som är vuxen och vill stötta Skol IF

Tack!

Nu är du medlem!

Som stödmedlem

Bidrar du till en aktivare, tryggare & kunskapsrikare ungdomsstad
Bidrar du till fler
unga positiva förebilder
Får du rösträtt &
inflytande i
Nyköpings Skol IF
Får du ett
personligt medlemskort
bottom of page