top of page

Medlemsvillkor

Personuppgifter:
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av 
föreningen.

Medlemskort:
Vid köp av medlemskap ges ett medlemskort ut. Medlemskortet är personligt och är ett bevis på att du är medlem i Skol IF. Visa upp ditt medlemskort vid deltagande på Skol IF:s arrangemang. Borttappat medlemskort debiteras med 50:- vid ersättning av nytt kort. Medlemskortet (ungdom) hämtas ut på din skola, på lördagar kl 14-17 på Rosvalla eller via post (+20 kr). Medlemskortet (stödmedlem) skickas via post till angiven adress. Betalning sker via bankkort, paypal eller swish.

 

Giltighetstid:
Medlemskapet avslutas automatiskt och gäller från och med 1/9-21 till 1/9-22.

bottom of page